Skip to content

John Sefton (born 1849 in Yorkshire) living in Elham, Kent in 1881

The 1881 Census return for John Sefton (born 1849) shows nobody else registered in the household in Elham, Kent